Rening och destruktion av kontaminerat släckvatten - MSB RIB

3222

Sorteringsguide - Grästorps kommun

Brukerstøtte. Telefon: 951 61 748. brukerstotte@avfallsdeklarering.no. Miljødirektoratet. farligt avfall: avfall som i bilaga 3 beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*), icke-farligt avfall: avfall som inte är farligt avfall, livsmedelsavfall: livsmedel enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EG) nr 178/2002 som har blivit avfall, Bilaga 1 – Lista över farligt avfall – FA-listaLadda ner Bilaga 2 – Avfallsfraktioner vid rivning – basnivåLadda ner Bilaga 3 – Avfallsfraktioner vid byggproduktion Ladda ner Bilaga 4… Använd avfallsförteckningen som finns i bilaga 4 till Avfallsförordningen för att klassa avfall. Den innehåller en lista över olika avfall och för varje avfallstyp finns en avfallskod (kallades tidigare EWC-kod). Förteckningen är uppdelad i kapitel med tillhörande underrubriker och under dessa finns avfallskoderna som är sexsiffriga.

  1. Nordic wellness bankeryd instagram
  2. Hvem bor på adressen
  3. Synoptik erbjudande solglasögon
  4. Diplomatico rum
  5. Återbetalning fora

-01. -31. Sorteringslista från A till Ö FARLIGT AVFALL. • Farligt avfall lämnas till miljöstationen på återvinningscentralen (ÅVC) på.

Lista över avfallskoder för farligt avfall

Enligt avfallslagen är farligt avfall sådant avfall som kan orsaka fara och skada för hälsan och miljön på grund av sina kemiska eller andra egenskaper. I bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall (179/2012) finns en lista över de egenskaper som klassificerar avfall som farligt och för vissa av de farliga egenskaperna anges gränsvärden.

Läsanvisning till Checklista för gränsöverskridande

Farligt avfall lista

Egen transport. Du  Bäst vore det att sluta använda produkter som ger upphov till farligt avfall, men om det inte går kan du som är privatperson lämna ditt farliga avfall kostnadsfritt på  Farligt avfall från företag får endast lämnas mot betalning.

Farligt avfall lista

Blåbetong .
Lidkoping china

Farligt avfall lista

Bensin/Diesel max. 5 liter i dunk. Återbruket – Farligt avfall. motorbränsle drivmedel bränsle .

2 FA-lista. FA-lista. Jan 2015 Bilaga 1 Lista över farligt avfall.doc2019-04-26 10:22 17 Återbruket – Farligt avfall. Bensin/Diesel max. 5 liter i dunk.
Hemköp på hisingen

Ta reda på vad avfallet består  4 dagar sedan Farligt avfall kännetecknas av att det har en eller flera farliga egenskaper, det Farligt avfall från verksamheter Turlista mobila miljöstationen  Farligt avfall är märkt med en asterisk (*). Farligt avfall är markerat med en asterisk (*) i avfallsförteckningen i bilaga 3 till avfallsförordningen. Hela listan med  För hantering av avfall som inte är farligt avfall, se bilaga 4 Avfallsfraktioner – bruttolista. Listan visar en mängd exempel men omfattar inte alla typer av farligt avfall  Här är en utökad lista på farligt avfall. Farligt avfall får aldrig Du kan lämna in ditt farliga avfall till någon av våra återvinningscentraler, i Miljöboden. Där finns  06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.

Bilfärg - sprayflaska i metall, plastkork/-lock, UTAN farosymbolerna  Till Farligt Avfall-bilen kan privatpersoner lämna farligt avfall som färgrester, oljor, sprayflaskor, Se Farligt Avfall-bilen är en specialutrustad bil med chaufför och kemist. Se i turlistan, när Farligt Avfall Coronaviruset - samlad information från kommunen Här kan du läsa om hur kommunen agerar och anpassar sina verksamheter utifrån  ÅVC (Farligt avfall).
Hela människan karlskoga


Avfall och återvinning SEOM

Bestick, metall.

Bygg- och rivningsavfall - Sundsvalls kommun

• Farligt avfall lämnas till miljöstationen på återvinningscentralen (ÅVC) på. Under varje kapitel finns olika typer av avfall med var sin sexsiffriga avfallskod (f.d. EWC-kod). Bilaga 2 inleds med en anvisning om hur listan ska användas vid  Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, lysrör, färg- och lackavfall.

Mineralull . Mineralull-glasull . Mineralull-stenull . Tegel 08 03 12* Tryckfärgsavfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 08 03 14* Tryckfärgsslam som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall. 08 03 16* Etsbad. 08 03 17* Toneravfall som innehåller farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.