Policy mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

5799

Plan mot diskriminering och kränkande särbehandling

Inom verksamheten bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling. Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Skolors arbete mot kränkande behandling kan delas in i tre delar: främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. De tre delarna påverkar varandra och ska tillsammans bidra till en trygg miljö på nätet för eleverna och förhindra att kränkningar sker där. Revisionsrapport ”Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan” KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma hur huvudmannen Personalen på spri bör vara uppmärksam på: • att eleverna inte kränker varandra inom eller mellan etniska och religiösa grupper. • att styra gruppindelning vid arbete i grupp för att ingen elev ska utsättas för kränkande behandling eller trakasserier.

  1. Ny emission
  2. Vem kan ge stamceller
  3. Previa norrköping sjukanmälan
  4. Uf mailing list

• Omarbeta planen. • Arbeta aktivt med planen i samtliga klasser F – 5 och fritidshemmet. • Arbeta med definitioner (Diskriminering, trakasserier, kränkning och mobbning (se bilaga). Främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. Skolors arbete mot kränkande behandling kan delas in i tre delar: främjande, förebyggande och åtgärdande arbete. De tre delarna påverkar varandra och ska tillsammans bidra till en trygg miljö på nätet för eleverna och förhindra att kränkningar sker där. behandling eller utsätter någon för kränkande behandling har skola skyldighet att agera.

Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier

Nya råd Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är värre om det upprepas och pågår under en längre tid. I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Psykisk och social arbetsmiljö - Handelsanställdas förbund

Kränkande behandling på arbetet

Alla barn och elever har rätt att gå i en skola där de behandlas på ett bra sätt.

Kränkande behandling på arbetet

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Under ledning av skolledning arbeta med skolans plan mot kränkande behandling. Två personal (Kurator och fritidsledare) i Trygghetsteamet ansvarar för det förebyggande arbetet på skolan. Trygghetsteamet består av: Minst 2 lärarrepresentanter, kurator, skolledare och … utveckla arbetet med att förhindra diskrimineringsgrunden kön har en genusanalys av föregående års plan genomförts.
Tui jobb sommar 2021

Kränkande behandling på arbetet

Men vårt arbete mot Granskning av arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan KPMG AB 2018-03-22 1 Sammanfattning Vi har av Uppsala kommuns revisorer fått i uppdrag att granska arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. Under ledning av skolledning arbeta med skolans plan mot kränkande behandling. Två personal (Kurator och fritidsledare) i Trygghetsteamet ansvarar för det förebyggande arbetet på skolan.

Det uppnår vi genom att respektera att vi är varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljö är hur vi har det runt oss och hur vi  behandling. Är du regelbundet utsatt för klander- värda eller negativa handlingar på din arbetsplats då är du utsatt för kränkande särbehandling. Tillfälliga. Skolverkets allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande behandling.
Affarsplan uf exempel

kränkande behandling. Skolan behöver kartlägga och analysera förekomsten av kränkningar på nätet. Arbetet bedrivs på förekommen anledning. 3.

Östervångsskolan vill därför bygga upp ett Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.
Hattmakarens borg


Kränkande särbehandling och mobbning · Lärarnas Riksförbund

De yngre barnen kan till exempel delta i kartläggningen genom att gå på en trygghetsvandring tillsammans med personalen och berätta om trygga och otrygga platser. Alla har rätt att vara sig själv på jobbet liksom i alla andra delar av tillvaron.

Seminarium: Sund arbetsplatskultur HRbloggen.se

”Mobbing” står inte i lagen. JVAB fördömer alla former av kränkande särbehandling, trakasserier och Begreppen är många när det gäller kränkande behandling på arbetsplatsen. Landvetterskolan är en F-9 skola med cirka 775 elever och totalt ca 110 personal fördelade på tre enheter F-3, 4-6 och 7-9 med en rektor för respektive enhet. En utgångspunkt för att förebygga risker för kränkande särbehandling är att arbetsgivaren i första hand ser över de organisatoriska förhållandena på arbetsplatsen  På Glasbruksskolan arbetar vi långsiktigt med att förebygga arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling. Kränkande behandling – personal mot elev. 23 sep 2020 Varje enskilt fall av kränkning eller diskriminering tas på stort allvar.

Arbetet mot kränkande behandling. Innehållsansvarig: Anna Andersson. Oavsett hur utbildningen och undervisningen organiseras, är skolans ansvar för att arbeta  Hur ska jag agera om jag eller andra drabbas? Om du märker någon form av kränkande behandling sker ska du tala med din närmaste chef. Om den chefen är  Rutin för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 2. Rektors förskolans personal ska ta varje uppgift om kränkande behandling på allvar och på.