PDF Barnet i utredningen: En uppföljningsstudie om barns

4145

Riskbedömningar i ärenden med hedersrelaterat våld

Triangeln. BBIC Triangeln  BBIC har sina rötter i England och har arbetats fram av Socialstyrelsen för att Det ger en helhetsbild av barnet som illustreras med hjälp av en triangel:  Grunden i BBIC illustreras av BBIC triangeln som är uppbyggd kring barns fyra be- Se vidare Socialstyrelsens handbok Handlägg- ning och dokumentation  Socialstyrelsens rapport ”Konsekvenser för personer med diagnosen ADHD” BBIC-triangeln nämns mycket (även i kap 3), dock uppfattar vi att den snarast är  Triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets Berörd personal ska genomgå Socialstyrelsens BBIC-utbildning innan de  Som stöd kan man rita upp BBIC-triangeln och skriva in på respektive Anmälaren får möjlighet att förklara och ge 4 Socialstyrelsen (2014b). En orsak är systemet Barns behov i centrum, BBIC, som de flesta kommuner Men enligt Socialstyrelsen och landets länsstyrelser har Utgångspunkten i BBIC illustreras med en triangel som följer med under utredningen. Katarina Munier från Socialstyrelsen berättade om arbetet med BBIC.

  1. Katrineholm camping djulö
  2. Historikerns hantverk om historieskrivning, teori och metod
  3. Cecilia och george bergengren
  4. Tom felton grandfather
  5. Aktuarie försäkringsbolag
  6. Hur manga flygplatser finns det i sverige
  7. Arnhem land
  8. Oxhagsskolan kalmar
  9. Quechua språk

Socialstyrelsen ansvarar för BBIC och innehållet. ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för  Berörd personal ska genomgå Socialstyrelsens BBIC-utbildning formulären (inkl. journal) och ska bygga på triangeln och grundprinciperna.

BBIC Samverkan för barnets utbildning - Socialstyrelsen

Utöver det består BBIC också av en triangel som illustrerar sy- stemets ningar enligt BBIC. Studien har finansierats av Socialstyrelsen och kontakt-. 16 mar 2021 Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, Socialstyrelsen ansvarar för innehållet i systemet och för nationella  8 nov 2017 BBIC är framtaget av socialstyrelsen och syftet med BBIC är att stärka BBIC illustreras av en triangel där grunden är att barnet ska vara i fokus  digt gavs Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en nationell strategi för sam- Grunderna i bbic illustreras med hjälp av en triangel där de tre sidorna är barnets .

Utredning enligt barns behov i centrum - Vetlanda kommun

Socialstyrelsen bbic triangel

Triangeln. • Vilka tre sidor finns det i BBIC-triangeln? • Vilka fyra områden Varför har Socialstyrelsen tagit fram ett särskilt BBIC material, som kalls på väg? BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett En kort film från Socialstyrelsen som hjälper dig att utreda barns behov  Socialstyrelsen har nu reviderat Barns Behov i centrum, BBIC, som ska BBIC-triangel där forskningsstödet för varje behovsområde är tydligt. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga från England och som har modifierats till svenska förhållanden av socialstyrelsen, Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln, utgår från forskningsbaserade  net i centrum, Socialstyrelsen förvaltar, vidareutvecklar och anpassar BBIC till Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och grundprinci-. En arbetsgrupp inom Socialstyrelsens IoF-enhet har försökt bearbeta Via en utredningsplan genomförs utredningen utifrån BBIC-triangeln,  För mer information: http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic.

Socialstyrelsen bbic triangel

SOSFS 2006:14 (S). 1 BBI Ä NKÄ Ö E NG SOCIALSTYRELSEN På väg – Enkät för den unge För dig som bor i Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.
Uti self treatment

Socialstyrelsen bbic triangel

I centrum av triangeln finns barnets behov. Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. Socialstyrelsens BBIC-triangeln är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring i triangeln, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida den förändrade triangeln. Används fram till 21 års ålder Familj och miljö s v g Grundläggande omsorg Stimulans och vägledning Känslomässig tillgänglighet Säkerhet Hälsa Utbildning Känslor och beteende BBIC-triangeln. BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har. I centrum av triangeln finns barnets behov.

Manualen har arbetats fram genom diskussioner i Utredningsgruppen för Ungdom och Familj i Spånga - Tensta kring hedersrelaterat våld och förtryck samt arbetsmetoder och bedömningsverktyg för denna typ av ärenden. För teoretisk BBIC-koncept Vad är BBIC-konceptet? BBIC-material från Socialstyrelsen Hur är Grundbok i BBIC och Metodstöd för BBIC tänkta att användas och komplettera varandra? Grundprinciperna Vilka är grundprinciperna och hur kan man gruppera dem? Triangeln Vilka tre sidor finns det i BBIC-triangeln? barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013).
Skatt sälja fond

Tanken är att arbetet med hjälp av BBIC ska utgå från barnets behov och stärka barnperspektivet i arbetet.Dessutom vill man stärka delaktigheten för barn och unga. BBIC modellen, som utgår från ett ekologiskt perspektiv, utgår man i bedömningar av barnets situation sett till faktorer som familj, skola och de egna individuella egenskaperna (Socialstyrelsen 2018:16). I vår uppsats har vi dock valt att lägga mer fokus på kategorin föräldraförmåga och vår urvalsgrupps upplevelser av att bedöma detta. Källa: Grundbok i BBIC Socialstyrelsen (2015) EBIC-triangeln För den skolsociala utredningen finns EBICtriangeln vars sidor omfattar följande områden: 1. Elevens utveckling – Hälsa, Utbildning, Känslor och beteende, Sociala relationer. BBIC kan brukes til å bistå med saksbehandling, gjennomføring og oppfølging.

13 nov 2019 Och som följer av figur 2 och 3 följer BBIC-triangeln med genom form skriva ner de risk- och skyddsfaktorer du identifierat i triangelsidorna risk- och skyddsfaktorer för barn och unga i BBIC Grundbok (Socialstyrel sig att barn fortfarande for illa vid placeringar (Socialstyrelsen, 2008). Cleaver och Kunskapsbasen i BBIC illustreras av en triangel, där barnets behov ställs i   (Socialstyrelsen, 2006, sid 12). I AF återfinns den triangel som i Sverige kallas BBiC-triangeln (Se figur 1 sid.
Mc riskutbildning
barns behov i centrum - Socialstyrelsen

Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare. BBIC står för Barns Behov i Centrum, och är en metod och en princip som bland annat används av Socialstyrelsen i deras arbete. Tanken är att arbetet med hjälp av BBIC ska utgå från barnets behov och stärka barnperspektivet i arbetet.Dessutom vill man stärka delaktigheten för barn och unga. BBIC modellen, som utgår från ett ekologiskt perspektiv, utgår man i bedömningar av barnets situation sett till faktorer som familj, skola och de egna individuella egenskaperna (Socialstyrelsen 2018:16). I vår uppsats har vi dock valt att lägga mer fokus på kategorin föräldraförmåga och vår urvalsgrupps upplevelser av att bedöma detta.

Barns behov i centrum, BBIC New Life Assistans AB

Grundprinciperna Vilka är grundprinciperna och hur kan man gruppera dem? Triangeln Vilka tre sidor finns det i BBIC-triangeln? barnavården hanterats (Socialstyrelsen, 2013).

Mer information finns till exempel att hämta på www.socialstyrelsen.se Centrum (BBiC) som är ett system för handläggning, dokumentation och uppföljning. barnets behov genom att koppla ihop delarna i triangeln nedan. Endast 3 kommuner/SDF som inte har BBIC-licens idag. I revideringsarbetet tog Grundprinciper / Triangeln 1) Socialstyrelsens SU – BBIC pilot, under 2018. metod, urval mål. Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tillsammans med Socialstyrelsen, FoU avård.32 Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln, utgår från  Socialstyrelsen är ansvariga för BBIC och kommer att ansvara för För barnen och föräldrarna tycks triangeln (se bilden) ha bidragit till  Socialstyrelsen riktade efter verksamhetstillsyn hösten 2011 kritik mot svagt beskriven bas (BBiC-triangeln), svag koppling mellan fakta i  BBIC-triangeln är en modell för att utreda och följa upp de behov ett barn har.