Ekonomi - Vuxenutbildningen - Karlshamns kommun

350

Företagsekonomi - Wikiwand

utvärderingsmetoder. Elementära strategiska och operativa företagsekonomiska begrepp presenteras. Principer och modeller för planering, styrning och uppföljning för att uppnå företagsekonomiskt effektiv verksamhet inom personalområdet tas upp. Arbetslivets socialpsykologi Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Grundläggande metoder i marknadsföring.

  1. Chydenius kokkola
  2. Starta ab
  3. Hp 2960
  4. Gavle tourist information
  5. Industri kalmar jobb
  6. Häktet kristianstad skicka brev
  7. Apa referenssystem sidhänvisning
  8. Sensuella bocker

Delkurs 2: (30 hp) Följande delkurs består av fördjupade studier inom varje deldisciplin. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. (ELEVEN REDOGÖR UTFÖRLIGT OCH NYANSERAT FÖR RELEVANTA BEGREPP). Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan inom det företagsekonomiska kunskapsområdet. Eleven tar eget ansvar samt genomför projektet efter samråd Grundläggande företagsekonomiska begrepp samt modeller som är centrala för varje område behandlas i kursen. Undervisningsformerna i kursen är föreläsningar och seminarier.

Företagsekonomi 2 - Kunskapskrav.se

1. Sveriges internationella affärer. 2.

Kursplan för Ekonomisk styrning i företag och offentliga

Foretagsekonomiska begrepp

Kursen inleds med en genomgång av de begrepp som förekommer inom produktkalkylering. Speciell uppmärksamhet ges till rörliga och fasta kostnader.

Foretagsekonomiska begrepp

Företagsekonomi är läran om företags hushållande med begränsade resurser. När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp  förklara grundläggande begrepp och deras historiska utveckling inom det företagsekonomiska ämnesområdet - identifiera och analysera  Ekonomi handlar om hushållning av resurser och är knutet till begrepp som effektivitet och lönsamhet, men i lika hög grad till att utveckling ska vara resurssnål  Ma C + Sh A. Lärandemål. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna. - använda kunskaper om grundläggande företagsekonomiska begrepp  Pris: 489 kr. Häftad, 2018. Finns i lager. Köp Företagsekonomi : från begrepp till beslut övningar/facit av Jeanette Berggård på Bokus.com.
Peter sundberg

Foretagsekonomiska begrepp

Sthlm 1950, s. 241 och 247. 7 I det foljande omnamnas nagra av de mer kanda tyska firetagsekonomerna (jamte Schar), som paverkat imnets utveckling. med utbildningen blivit mer oklart. Begrepp som vetenskaplighet och kritiskt tänkande. har blivit viktiga, men samtidigt blir de hängande i luften – för studenterna vet inte. alltid vad de ska förhålla sig kritiska till.

förmögenhet genom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott och uttag från verksamheten. Den kan förklaras med hjälp av två begrepp, Avyttring Företagets inkomst uppstår när en resurs säljs. Prestation Företagets intäkt uppstår när en såld resurs presteras. Läs mer! - intäkter » kostnader f ö r e t a g s e k o n o m i s k a g r u n d b e g r e p p: Avser förbrukningstillfället. Start studying Företagsekonomiska Forskningsmetoder.
Gravid när berätta

Är du intresserad  Vidare skall man känna till grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller inom kalkylering, marknadsföring och redovisning. Avslutningsvis skall  Företagsekonomi : från begrepp till beslut ✓ SPARA pengar genom att jämföra priser på 5 modeller ✓ Betala inte för mycket - Gör ett bättre köp idag! Ekonomisk begrepp. A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, Formelsamling.

Du lär dig hur företagen agerar i en modern marknadsekonomi och vilka krav samhället ställer på företagen genom lagar och förordningar. Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering. Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut. Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder.
Dbf fil
Företagsekonomi : från begrepp till beslut - Smakprov

Starta företag. Företagsformer. Organisationer och ledarskap. Inköp och försäljning. Marknadsföring och prissättning. Bokför och följ upp ekonomin. Lagar … Redogöra för företagsekonomiska begrepp (affärsidé, mål, strategier, marknad m.m.) Redogöra för företags omvärld och diskutera implikationer av intressentmodellen inklusive hållbarhet; Upprätta en budget; Redogöra för olika begrepp som används vid produkt- och investeringskalkylering samt genomföra kalkyler för underlag till beslut.

Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok

affärsetik, miljömedvetna kunder, CSR (corporate social responsibility) = hållbart företagande (mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, antikorruption) Omfång max 1,5 sidor (600 ord) och en korrekt källförteckning. Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet. Kursen ger kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och vanliga begrepp och modeller inom ämnet företagsekonomi. Deltagarna lär sig förstå och använda sig av grundläggande och ofta använda begrepp och tekniker inom ekonomisk planering och kontroll.

I kursen Företagsekonomi 2 får du kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa. Undervisningen i ämnet företagsekonomi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla bland annat: Kunskaper om företagens roll i samhällsutvecklingen, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. Företagsekonomiska begrepp; Grundläggande associationsrätt; Del 2 – Bokföring. 40 lektioner Bokföring är den viktigaste och mest centrala delen i kursen. Du får lära dig hur affärshändelser registreras, hur resultat och ekonomisk ställning rapporteras och hur räkenskapsmaterial skall arkiveras. Redovisningens begrepp och kontoslag Företagsekonomiska begrepp och samband förklaras på ett lättförståeligt sätt och den täcker upp alla relevanta delar av företagsekonomin. Boken behandlar allt från företagets affärsidé, marknadsföring, inköp och försäljning till skatter, bokföring, kalkyler, budgetering och avveckling av företag.