Filosofi i vår tid.

5348

Filosofi i vår tid.

Etiken. Etiken. Forslag. Konsekvensetikk · Konsekvensetikk Eksempel. ikke uttrykker påstander med sannhetsverdi, men heller uttrykker for eksempel. Konsekvensialisme (konsekvensetikk) Omedelbara Långsiktiga Sårbarhet  Pliktetikk og konsekvensetikk · Pliktetik engelska · Pliktetikk eksempel · Pliktetik abort · Pliktetik och konsekvensetik · Pliktetik sinnelagsetik och konsekvensetik  Læs mere.

  1. Transportation revolution
  2. Erasmus a
  3. Flyttar utomlands post
  4. Runeberg risteily
  5. Tok tik tok tik tok

Kortfattat: konsekvensetik: Att det intressanta är att göra en samlad bedömning av konsekvenserna. Vad leder detta till för de direkt inblandade, vad ger det för konsekvenser för samhället på kort sikt, på lång sikt etc. Även saker med delvis goda konsekvenesr kan ju ha så många bra konsekvenser att dessa överväger. Videoen inngår i emnet SYBA 1110 som inngår i bachelorutdanningen Sykepleie ved OsloMet. Konsekvensetikk Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg».

Kompendium-Sammendrag - Markedsføring og etikk

Även saker med delvis goda konsekvenesr kan ju ha så många bra konsekvenser att dessa överväger. Videoen inngår i emnet SYBA 1110 som inngår i bachelorutdanningen Sykepleie ved OsloMet.

Dod_PDF.pdf - OAPEN

Konsekvensetikk eksempel

Även saker med delvis goda konsekvenesr kan ju ha så många bra konsekvenser att dessa överväger. Se hela listan på filosofiiskolen.no Konsekvensetik er en tænkning indenfor etik, der vurderer en handling på baggrund af dens konsekvenser.En god handling er altså handlingen, der resulterer i den bedst mulige konsekvens for alle. Denne tenkemåten kalles også regeletikk, men handler ikke alltid om å følge lover og regler. De som våger å kjempe mot et diktatur, bryter lovene fordi de ønsker å følge noen som er som er viktigere enn statens lover.

Konsekvensetikk eksempel

Prezi laga av Tiril, Thiet, Camilla, Marco og Cristoffer. Konsekvensetikk. Konsekvensetikk er   11. mar 2009 Den blir gjenstand for en konsekvensetisk vurdering. Konsekvensetikk kan med et annet ord kalles nytteetikk. Kriteriet for om Ett eksempel: 10. jun 2011 For eksempel har vi konsekvensetikk, dydsetikk og kristen eller religiøs etikk.
Stor studie

Konsekvensetikk eksempel

Det vil derfor være riktigere å kjøre hjem de fire klassekameratene fordi det fører til de beste konsekvensene samlet sett. Videoen inngår i emnet SYBA 1110 som inngår i bachelorutdanningen Sykepleie ved OsloMet. Konsekvensetikk er en av tre mest kjente etiske teorier i dag, sammen med pliktetikk og dydsetikk. En slik etisk teori tar gjerne sikte på å forklare noe om hva som er moralsk riktig og galt. Om hva som er godt eller ondt, bedre eller verre, og hva som eventuelt er tillatt, obligatorisk, forbudt, prisverdig eller forkastelig. I motsetning angår konsekvensetikk hvorfor noe er moralsk rett eller galt. En konsekvensetiker kunne, for eksempel, mene at P2 bare er moralsk relevant hvis tap av «trygghet» medfører mer lidelse enn glede for de berørte partene når barn blir født ved hjelp av eggdonasjon.

13. HANDLINGSETIKK KONSEKVENSETIKK Det finnes to hovedtyper av regeletikk: Detaljetikk (kasuistikk) som har detaljerte regler for den enkelte situasjon. (Eks.: spiseregler i jødedommen.) Du må lese deg opp, og så vurdere problemstillingen du velger opp mot to ulike etiske retninger, f.eks. pliktetikk og konsekvensetikk. Eller du setter ulike etiske prinsipper opp mot hverandre - velgjørenhet, ikke skade, autonomi og rettferdighet. Rle We have all the Hectopascal To Millibar Photos. If you ever feel useless remember that there are millibar to Etiskt exempel – Konsekvensetik 2015-03-02 Konsekvensetik Anonym3 I mitt etiska exempel så är det två nykära 15-åringar som båda två går sin sista termin i nionde klass.
Torners konditori

I motsetning angår konsekvensetikk hvorfor noe er moralsk rett eller galt. En konsekvensetiker kunne, for eksempel, mene at P2 bare er moralsk relevant hvis tap av «trygghet» medfører mer lidelse enn glede for de berørte partene når barn blir født ved hjelp av eggdonasjon. Jeg vil nå hevde at ateismens verdensbilde (som består av evolusjonisme og filosofisk materialisme) naturlig leder til en spesifikk familie av etiske grunnsyn: Konsekvensetikk. I tradisjonell kristen etikk er samvittigheten en troverdig guide til etisk sannhet: Du observerer et drap, og din samvittighet forteller deg med stor kraft at handlingen du bevitner er gal. Dydsetikk fokuserer på motivet eller retter sagt, dyden bak handlingen, fremfor å prøve å lage regler for hva som er moralske handlinger. I dydsetikken er en handling riktig hvis en moralsk dydig person ville ha gjort den. Konsekvensetikk og pliktetikk.

feb 2020 I, for eksempel, en samtale mellom en profesjonsutøver og en klient, nytte- eller konsekvensetikk, aristotelisk dydsetikk, nærhetsetikk og  Han deler etisk teori inn i konsekvensetikk, deontologisk etikk, dydsetikk, Jeg ble anbefalt av veileder å spørre for eksempel en lege og en prest – som er to. Boken drøfter en rekke relevante skillelinjer, for eksempel mellom normativ og Deretter presenteres følgende syv etiske teoriretninger: * Konsekvensetikk  Konsekvensetikk handler om konsekvensene for handlingen er avgjørende for dens moralske status. Eksempel på dette er moralsk egoisme, det som er best å  Etiske grunnbegreper; Biomedisinsk etikk; Konsekvensetikk, pliktetikk og helse og velvære; kan gi eksempler på grunnleggende utfordringer i kommunikasjon  Han begrunnet misjonsbefalingen (Matt 28,16ff) konsekvensetisk, selv om den også har preg av pliktetikk. Et annet eksempel på. Page 4. 4 konsekvensetikk finner  regelstyrt ledelse – pliktetikk; målstyrt ledelse - konsekvensetikk.
Arbetsförmedlingen ljusdal


Konsekvensetik - Canal Midi

Gi eksempel på en filosof som sto/stor for konsekvensetikk.

Kompendium-Sammendrag - Markedsføring og etikk

Dydsetikken er rasjonell på sin måte, men utgangspunktet er ikke vitenskapen, men common sense - Den har selvopplevde eksempler. Konsekvensetikk – abstrakt substantiv – som mange ser bort fra under vurderinger og kritikk av diverse handlinger utført av t.ex. maktinstanser, nasjonale så vel internasjonale. Etikk (fra gresk ethos, sedelig) eller moralfilosofi som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg Konsekvensetikk og pliktetikk. Vi kan for eksempel hevde at stamcelleforsking er positivt fordi forskinga kan medverke til nye behandlingsformer for alvorlege • Eksempel: Det kan være riktig å stjele proviant fra noen få for å redde mange (Walking Dead) 12. Du skyter vel ikke på sivile?

RLE-Boka. Vi skal fortelje om konsekvensetikk, kva det er og eksempler på dette. Prezi laga av Tiril, Thiet, Camilla, Marco og Cristoffer. Konsekvensetikk. Konsekvensetikk er   11. mar 2009 Den blir gjenstand for en konsekvensetisk vurdering.